Blogia
cartotic

Introducció

En un principi el nostre centre havia de participar en el projecte xarxa dins de l'àmbit de les Ciències Socials. Per diversos motius (el principal la no continuitat del professor que se n'havia d'encarregar) es va havec de canviar aquesta idea inicial. Finalment, després d'algunes reunions, es va decidir que es participé dins de l'àmbit de les Matemàtiques.

Vistes aquestes circumstàncies i davant d'una certa urgència en la tria del projecte, vam agafar una vella idea d'un altre centre i vam pensar en fer un treball amb SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica). Es tractaria de crear un material en format SIG (GIS en anglès) consistent en un circuit (previsiblement amb bicicleta; però també a peu) al voltant del nostre municipi amb informació geogràfica, cultural, turística, etc d'alguns llocs destacats d'aquest recorregut.

Aquest tema es permetria, a banda de la creació de l'esmentat producte, que els alumnes treballessin en molts conceptes matemàtics: coordenades, pendents, distàncies, angles, etc i també utilisetzin material TIC (GPS, software de SIG, bases de dades, etc).

Per acabar de centrar el projecte calia determinar en quin nivell i grup d'alumnes s'aplicaria el projecte. Donat que era un tema novedós, en alguns aspectes, per al professorat que havia de dirigir el projecte es va creure convenient que, durant el primer any, no presentés, quan a conceptes, un grau de dificultat elevat. Alhora i vistes les experiències dels darrers cursos amb un quart d'ESO adaptat es va creure que el tema seria prou motivador per engrescar a uns alumnes que d'entrada no s'engresquen massa (en qüestions acadèmiques). Per tant es va decidir que s'aplicaria al quart A d'ESO.

Un cop decidit el grup i fet el repartiment de grups entre els diferents professors del Departament de Matemàtiques els professors Rosa Mª Trias i Lluís Almor serien els encarregats de dirigir el projecte. En aquest sentit des de la Direcció del centre se'ls ha facilitat la tasca quant a hoaris (per fer el Seminari de seguiment) com d'hores (una hora hi ha un professor i a les altres dues tots dos).
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres